STU på Fyn

Project ROSA tilbyder et alsidigt og anderledes STU tilbud på Fyn, hvor den unge gennemgår processer indenfor kreativt idegrundlag, og fx produktion og salg. Den unge er med til at bestemme hvordan forløbet skal være, og derudover tilbyder vi flere værksteder. Vi tænker hele tiden ud af boksen, og værdsætter, at den unge kan inddrage sine egne særlige interesser i forskellige projekter. Almene fag på flere niveauer, er også integreret i vores dagligdag, hvor vi skaber individuelt passende rammer.

Målgruppen hos os er blandt andet unge med en Autisme Spektrum Profil, ADHD, OCD, Angst, NLD og andre – eller ingen diagnoser. Vi er et lille og trygt sted hvor vi er ekstra opmærksomme på, at hver enkel ung altid bliver mødt med en passende psykologisk forståelse. Project ROSA’s mål, er at styrke den enkelte unge i sociale, personlige og faglige kompetencer. På sigt er det også formålet, at skabe en naturlig overgang til fx. arbejdsmarkedet eller videreuddannelse for den unge.

Hvis der er et behov, tilbyder vi mentorordninger med aktiv botræning i den unges egen bolig.

Fotografering5

Inspirerende og opbyggende

Vores dagligdag bærer i høj grad præg af, at alt foregår på det helt individuelle plan, og i praksis betyder det, at vi har formidling og undervisning, som ofte kun er én-til-én. Når en ung virkelig brænder for et virke, ja, så bliver det lærerigt for alle. Vi arbejder for eksempel tit med fremlæggelsesprojekter, der er baseret på den enkeltes interesser – og det får vi alle glæde af.

Vores unge har mange interesser, og det prøver vi at integrere i forskellige, små værksteder og projekter. Det handler hele tiden om, at det skal være meningsbærende for den unge. Hvis der er noget særligt, som den unge ønsker at engagere sig i, forsøger vi at realisere dette. 

Origami

Fagligt og personligt

Kort fortalt, så handler det om, at styrke den unges kompetencer – både fagligt og personligt. Når det handler om det alment faglige, arbejder vi med at vedligeholde fagene fra folkeskolen – de gode, gamle klassikere. Derudover arbejder vi lige nøjagtigt på det faglige plan, som den unge befinder sig på.

På det personlige plan, kan det handle om, at en ung kommer med svære problematikker, der skal arbejdes meget med. Det kan gøres på mange måder – hos os starter alt med den psykologiske forståelse. Vores fornemste mål, er at få den enkelte unge til at føle sig tryg hos os – og så kan vi konkret arbejde med hvordan en hverdag med fx angst, bedst kan tackles.

Følg os på facebook

– og følg med i hvad vi laver til dagligt.

Facebook 2